ผู้บังคับบัญชา


พลตำรวจโท สาคร  ทองมุณี
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
พลตำรวจตรี คัชชา  ธาตุศาสตร์
รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ
พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์  หักพาล
รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ