บก.ทท.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ " แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์ ปีที่ 7 "

Last updated: Aug 29, 2017  |  387 จำนวนผู้เข้าชม  |  บก.ทท. ฝอ. ข่าวเด่น งานด้านบริการ งานตามนโยบาย

       วันนี้ (27มิ.ย.60) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว นำโดย พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท. เข้าร่วมพิธีเปิดงานการอบรมพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ภายใต้โครงการ " แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์ " ปีที่ 7 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมทักษะ ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีกับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการให้บริการกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการที่ดี ทั้งนี้ ฝอ.(5)บก.ทท. ได้จัดบูธ โดยนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และแผ่นพับ Do- Don't เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป