มาตรการและแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Last updated: Oct 30, 2017  |  885 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวเด่น งานตามนโยบาย

         วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สโมสรตำรวจ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดประชุม มาตรการและแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          ในโอกาสมอบนโยบายของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกองบัญชาการใหม่ ที่ยกระดับจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ย้ำว่าจะเร่งยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเป็นอันดับแรก โดยจะเดินหน้าปราบปรามทัวร์ด้อยคุณภาพ พร้อมคาดโทษ หากพื้นที่ใดละเลยจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ด้วย

           นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เข้าหารือร่วมกัน เพื่อวางมาตรการในการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า 

         บช.ทท.ได้กำชับผู้ประกอบการให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแก้ปัญหาการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและความปลอดภัย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งวันนี้ได้ยกระดับด้านความปลอดภัยให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว