ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านการเงินและงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 20 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 6 ธ.ค.61 เวลา 08.30-16.30 น.

Last updated: Nov 28, 2017  |  235 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านการเงินและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 20 คน รวม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)