ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามแปล) พ.ศ.2561 จำนวน 133 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61)

Last updated: Nov 29, 2017  |  714 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามแปล) พ.ศ.2561 จำนวน 133 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61)

ประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามแปล)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 133 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

*** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง