ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 39 ชุด

Last updated: Dec 7, 2017  |  435 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 39 ชุด


ประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 39 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 17/2561

การจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 39 ชุด

ตามประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง