ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 68 ชุด

Last updated: Dec 8, 2017  |  647 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 68 ชุด

ประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 68 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 16/2561

การจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์และหน่วยงาน จำนวน 68 ชุด

ตามประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง